Energeticky efektívna výstavba

Energetické náklady stále rastú
S neustále sa zvyšujúcimi nákladmi na energie sa otázka výstavby energeticky efektívnych domov stáva pre stavebníkov čoraz zaujímavejšou. Náklady na prevádzku nehnuteľnosti totiž môžu v priebehu životnosti domu až niekoľkonásobne prevýšiť investičné náklady. Preto sa už aj u nás stále viac uplatňuje výstavba energeticky efektívnych domov.

Čo je energetická efektivita?
Energetická efektivita stavieb sa počíta podľa množstva tepla potrebného na vytvorenie tepelnej pohody v interiéri.

Bežný slovenský dom
Podľa odhadov má bežný slovenský rodinný dom v závislosti od typu a veku kWh/m2 na rok. Podľa slovenskej technickej normy majú mať nové obytné budovy spotrebu vykurovacej energie od 85 clo 126 kWh/m2 na rok. V prípade vykurovania plynom to zodpovedá ročnej spotrebe 9,2 až 13,6 m3 plynu na m2.

Energeticky efektívne alternatívy
Príroda v procese vývoja ľudského umu ponúka stále nové alternatívy na energetické zdroje a je v podstate nevyčerpateľným zdrojom energie. Človek je zasa nevyčerpateľným zdrojom vynaliezavosti. Kombinácia ľudskej vynaliezavosti s progresom vo využiteľnosti prírodných zdrojov prináša stále nové alternatívy aj v stavebnom priemysle. V súčastnosti poznáme rôzne alternatívy energeticky efektívnych domov, niektoré v rovine experimentálnych stavieb, iné už ako bežne používané systémy výstavby.
Energeticky úsporný dom

Ročná potreba tepla 50-70 kWh/m2

- lepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa
- kvalitné zasklenie umožňuje využívať solárne zisky
- môže využívať aktívne solárne prvky (napr. slnečné kolektory)
- bežný vykurovací systém s vysokou mierou úspor v porovnaní so štandardnými systémami (kotol s vysokou účinnosťou, vhodne zvolené vykurovacie telesá)

Energeticky usporné domy patria dnes aj na Slovensku k bežnému štandardu. V podstate všetky novostavby môžu dosiahnuť úroveň energeticky úsporného domu
Nízkoenergetický dom

Ročná potreba tepla do 50 kWh/m2

- veľmi kvalitná tepelná izolácia obvodového plášťa
- aktívne i pasívne využívanie solárnej energie
- nízkoteplotný vykurovací systém (stenové alebo podlahové vykurovanie)

Nízkoenergetické domy často využívajú nízkopotenciálový zdroj tepla, napríklad tepelné čerpadlo. Nízkoenergetický dom môže mať tiež riadené vetranie s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu. Ročná potreba tepla do 50kW/m2 zodpovedá spotrebe 5m3 na m2 zastavanej obytnej plochy ročne. Na Slovensku tieto parametre spĺňa len malé množstvo domov.
Energeticky pasívny dom

Ročná potreba tepla 5-15 kWh/m2

- dokonale izolovaný a tesný obvodový plášť bez tepelných mostov
- aktívne i pasívne využívanie
- nemá bežný vykurovací systém

Energeticky pasívny dom svojim obyvateľom poskytuje maximálnu tepelnú pohodu a zároveň prostredníctvom nevyhnutného systému riadeného vetrania vytvára aj vynikajúcu kvalitu ovzdušia v interiéri. Pasívne domy nemajú bežne využívaný vykurovací systém. Na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje (teplo z prenikajúcich slnečných lúčov, teplo vyžarované elektrospotrebičmi, telesné teplo obyvateľov domu) a riadené vetranie s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu. Vďaka nízkym tepelným stratám pasívneho domu stačí aj počas extrémne chladných dní len malý doplnkový zdroj tepla. Systém pasívneho domu je dosiahnutý vďaka dokonale tesnému obvodovému plášťu (testuje sa skúškou tesnosti Blower door test).

Výstavba energeticky pasívnych domov je považovaná za najperspekívnejšiu možnosť zníženia energetickej náročnosti stavieb. Pasívne domy sú najviac rozšírené v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Náklady na výstavbu pasívneho domu sú pritom len o 15-30% vyššie ako pri štandard-nej výstavbe.
Nulový dom

Vyrobená energia = spotrebovanej

Nulové domy sa vyznačujú vyrovnaným pomerom vyrobenej a spotrebovanej energie. Tieto domy však na svoju prevádzku používajú pomerne nákladné technologické vybavenie, v dôsledku čoho sa stráca ekonomická efektivita prevádzky nulového domu. Nulové domy tak vo svete fungujú zatiaľ len ako experimentálne stavby.

Teoretický vývoj sa od nulových domov posúva do roviny výskumu možností výstavby plusových domov. Tieto domy by mali v budúcnosti vyprodukovať viac energie, ako spotrebujú.
Feroca s.r.o. © 2009