NEOPOR®

NEOPOR® je vývojovou generáciou tradičného EPS materiálu známeho pod značkou STYROPOR®. Nová, inovatívna technológia umožnila vylepšiť už aj tak výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti STYROPOR®-u.
V porovnaní s klasickým polystyrénom dosahuje NEOPOR® výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Inými slovami - rovnaký tepelnoizolačný efekt môžete dosiahnuť pri použití výrazne nižšieho množstva materiálu alebo jeho tenšou vrstvou.
Úspory materiálu môžu v závislostí od hustoty dosiahnuť až 50%. To vedie tiež k zníženiu celkových nákladov.
Nižšie množstvo potrebného materiálu tiež predstavuje výrazne nižšie ekologické zaťaženie a predstavuje tak ekologicky výrazne efektívnu variantu tepelnej izolácie.


Tepelná vodivosť l, ako funkcia hustoty
- porovnanie NEOPOR®-u a bieleho EPS merané podfa DIN EN 13 16.
Analýza ekologickej efektívnosti kompozitných tepelnoizolačných systémov
- na príklade "LUWOGE" Trojiitrového domu v obytnej štvrti Brunck v Ludwigshafene, Nemecko.
Zabudované infračervené absorbery a reflektory
- veľkou mierou zabraňujú tepelným stratám, ktoré sú spôsobené vyžarovaním, čo má pozitívny dopad na tepelnú vodivosť l.

Stavebný systém pre nízkoenergetické domy Termo-profi 140/312

90° pravouhlé moduly
Priečkové napojenia
Izolačný materiál: NEOPOR®
U-hodnota (koeficient prestupu tepla - predtým hodnota k): 0,16
Tepelná vodivosť l = 0,032 [W/mK]
Objemová hmotnosť: 28 kg/m3
Materiál je nehorľavý - B1 podľa DIN 4102
Prierez stenou                            Prierez prekladom
Rovné moduly v rôznych dĺžkach

Stavebný systém pre pasívne domy Termo-profi 140/437

Izolačný materiál: NEOPOR®
U-hodnota (koeficient prestupu tepla - predtým hodnota k):0,10
Tepelná vodivosť l = 0,032 [W/mK]
Objemová hmotnosť: 28 kg/m3
Materiál je nehorľavý - B1 podľa DIN 4102
140/312 stavebný systém pre nízkoenergetické domy
140/437 stavebný systém pre pasívne domy

- modulový systém pre nosné steny pozostáva z rovných, 90° pravouhlých a priečkových napojení
- raster 6,25 cm umožňuje kombinovať tvárnice podľa projektu; hrúbka výplňového betónu 14 cm
- systém izolácie proti prúdeniu vzduchu cez uzavretý plášť a perodrážku podobnú ako pri systéme LEGO®
- umelohmotné dištančné vložky umožňujú vysokú presnosť a odolnosť výrobku, čím pomáhajú zabrániť vzniku tepelných a zvukových mostov a umožňujú jednoduchú montáž statickej výstuže
Feroca s.r.o. © 2009