Rekuperačná jednotka

Rekuperačná jednotka - vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla a integrovaným zemným výmenníkom

Cez filtračné zariadenie s rôznou zrnitosťou sa nasáva vonkajší vzduch cez tepelný výmenník (potrubie je uložené v hĺbke cca. 2 m), alebo sa nasáva priamo z vonku. Pri nasávaní príliš studeného vzduchu sa zabráni zamrznutiu zariadenia bud vedením cez zemný výmenník, alebo cez ohrievací register. V protiprúdovom platňovom výmenníku tepla sa tepelná energia z použitého vzduchu odovzdáva privádzanému vzduchu. Pritom je možné dosiahnuť účinnosť až 95%. Privádzaný vzduch ide cez ventilačný systém do vetraných miestností (obývací priestor, spálňa, detská izba...).Vzduch prúdi cez odvetrávací okruh (chodba) do tzv. odvetrávacích miestností (napr. kúpelňa, WC, kuchyňa). Tam sa použitý vzduch so zápachmi a vlhkosťou odsáva. Cez ďalší filter, ktorý vyčistí odsávaný vzduch, prúdi odsávaný vzduch do výmenníka tepla. Potom je ako odpadový vzduch odvedený von.

Príklad vysokej účinnosti rekuperačnej jednotky:
pri vonkajšej teplote -10 °C a teplote odvádzaného vzduchu 22 °C získame privádzaný vzduch s teplotou 20 °C.
Pre pasívne domy je k dispozícii vzduchotechnické zariadenie spojené s tepelným čerpadlom a zásobníkom. Pasívny dom často nemá k dispozícii ďalší vykurovací systém. Preto využíva tepelné čerpadlo ako zdroj tepelnej energie získanej z odvetrania, čím môže ešte navyše dodatočne ohrievať vodu, ktorá sa následne môže použiť ako TÚV. Takto z tepelného čerpadla získaná teplá voda sa odčerpáva do zásobníka teplej vody. Prostredníctvom výmenníka tepla zapojeného na vykurovací register môžeme prívod vzduchu ohriať na potrebnú teplotu. V pasívnom dome takto vzájomne funguje vetrací a vykurovací systém.
Feroca s.r.o. © 2009